Opmake vur d’n Aendsprint!

Ienmiddels is de laeste òpdracht uutgestuurd, zien de antweurd op de liedjesmedley iengestuurd en zal dén vermaledijde klingel toch wel vur de laeste kiēr kwiet zien. Toch? En netuurlek.… rapapapapa: ut Vastelaovesgezicht van Aostrum is bekend! Prachtig gesjminkte snuutjes zien geprissentieërd tiejes de Liedjesmiddeg, hieële kreaties zien vur de lens gekòmme en hieël veul lachende gezichte zien nog âltied op de website karklingels.nl te ziēn en te bekiēke. Már netuurlek kan d’r már ieën UT vastelaovesgezicht van Aostrum zien. En zoeëás iederieën gedurende de stemwaek wel het kunne volge, was d’r enne afgetaekende winnaar. Ut Vastelaovesgezicht van Aostrum is geworre: Anne Vermazeren van Ut Piepke!

Of ut de stijlvolle prissentasie van Vorst Bart op de middeg zelf was. Of ut Insta, FB, Snapchat of en ânder medium was mit en bereik zó groeët ás de OW, feit is dat d’r gen maot stoondt op de stortvloēd án stemme die richting Ut Piepke ging. D’r wisse zóveul stemmers de weg nor karklingels.nl te viende, dat alle grenze van Google wiēre opgerekt en zelfs verschove. Zó wied dat de website d’r zelfs en paar kiēr uutklapte, gehieël ien lijn mit Elon Musk zien neeje personieëlsbeleid beej Twitter.

Ut Gezicht is dus bekend, már dormit is de strijd binne D’n Anloeëp zeker nog nie gestreeje. Netuurlek leverde dees prestasie net zóveul punte op ás alle ândere òpdrachte, en zien mit Ut Gezicht de verschille nie grötter geworre dan mit de ândere spelle. Duudelek is dat d’n Top 2 nog âltied enne kopgroep vörmt, már dór aachter is de spanning um te sneeje. Enne hieële kluut van en stuk of aacht tot tiēn teams stöt hieël kort beején en mákt nog allemòl kâns op dén fel begieërde derde pláts.

Went dén tip van de sluier lichte we vest op: uutaendelek stöt d’n Top 3 op zaoterdág 28 jannewarie ien de groeëte fieësttent op ut däörpsplein án d’n aftrap van D’n Aendsprint um te strieje um de aendaoverwinning. En netuurlek make ók de teams daor ònder nog kâns op enne mojje pries! Dus zörg ien ieders geval dat ge mit òw team ánwezig ziet ien de fieësttent um de ontknoeëping van D’n Ánloeëp mit te make…. en meugelek zelfs mit te strieje!

Sukses mit ut binnegriesele van de laeste punte