Aostrum bedankt..!!

Karklingels en Karklingelinnekes,
 
Wat hebben we genoten van een heel gaaf carnavalsseizoen.
Het was super mooi! ?
 
Wij willen iedereen bedanken die hier op welke manier dan ook bij betrokken is geweest..!!
Dank aan alle vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd dat het zo goed is verlopen.
 
En natuurlijk een speciale dank aan de wagenbouwers. Door deze mooie enthousiaste club zijn we 1e geworden bij de jeugd- en grote prinsenwagen en hebben we de Piëlhaascup weer een keer naar Aostrum mee mogen nemen.
 
AOSTRUM, bedankt..!!
 
CV de Karklingels
❤??

Toespraak Vorst Bart

Zondag 11-02 was in de Oostrumse kerk de traditionele carnavalsmis met mooie woorden van Vorst Bart.


Goejendág Karklingels en Karklingelinnekes,

Of vandaag enne goejendág is, dat wieëte weej maerge pas. Went zóláng ut klökske vandaag nog nie het áfgeslage, is d'r nog ònbekend wat dizzen dág brenge kan.

Ieërlek motte we wel zien.. Hoe dichter beej 12 uur snaachs dees vastelaovesdaag, hoe grotter de kâns van slage. 1, umdat ge de maeste ure van den dág d’r wel òp het zitte. 2, umdat ge dur alle gezellighejd zóveul mojje momente belaeft het dat ut òw host en garantie òp success geft. En 3, umdat ge wellicht ut nuuëdege gedronke het waordur ut aegelek nie mér mis kan gaon. Hoeëguut de volgenden maerge…

Vanáf dees plek meug ik wer en stukske mit òllie daele. Beej de offcieële áftrap van den vastelaovend is ut en ieër um hiēr te meuge staon en is ut moj um te zien dat òs hommes âltied goed bezocht is.

Mar ik betrap mien aege d’r òp dat de strekking van mien verhaal an ut aend van de rit maestal utzelfde is. Dat weej an ut begin van dees vastelaovensdaag same kòmme en beseffe dat ut ovver ut algemaen genome nog nie zo slaecht mit òs göt. Toch blieft ut belangriek um te doēn. Went hoe duk stodde daor now aegelek beej stil gedurende ut jaor? Ut is goēd um hiēr òp dit moment efkes terug te kiēke nor wat weej hebbe mitgemákt áfgeloeëpe jaor en ok te kiēke nor wat we mit zien alle hebbe. En mit “hebbe” bedoel ik vurral de òntastbare zake.

Lees de hele toespraak